WELKOM IN DE LEBUINUSKERK

Onze gegevens

Stichting Vrienden van de Lebuinus
vrienden@lebuinuskerk.nl
PostbusĀ 425
7400 AK Deventer

KvK 41245173
NL86 RABO 03 777 040 91
RISN 803433414

Bestuur
Vacature (voorzitter)
Hans Magdelijns (vice-voorzitter)
Barend Hess (penningmeester)
Jobke Talsma-Thesing (secretaris)
Rita Bos
Mies Karrenbeld
Herman Koldewijn
Willemijn Lont
Magrete van der Steeg

Onze activiteiten