ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Onze doelstelling

Iedereen die de Lebuinus een warm hart toedraagt kan zich aansluiten bij de Vrienden van de Lebuinus. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting doordat wij een ANBI-status hebben. Zowel particulieren als bedrijven en organisaties kunnen hiervan gebruik maken.

De stichting ‘Vrienden van de Grote of Lebuinuskerk’ is op 21 november 1994 opgericht. Het doel was en is:

  1. het wekken van belangstelling van een zo groot mogelijk publiek voor de Grote of Lebuinuskerk te Deventer en haar historische waarde door het organiseren van publiekgerichte activiteiten;
  2. fondswerving door middel van het winnen van ‘vrienden van de Grote of Lebuinuskerk’ (donateurs).

Aanmelding donateur VVL

  • Wij geven de voorkeur aan automatische incasso om onszelf en u werk te besparen. Daarvoor is uw handtekening nodig.
    Wanneer u heeft aangegeven dat u akkoord gaat met automatische incasso, dan ontvangt u van ons een mail met als bijlage een toestemmingsformulier om uit te printen. U ondertekent dit en mailt een scan daarvan terug, of u verzendt het ondertekende toestemmingsformulier per post retour.
©Eerde Bruining

Op andere wijze financieel steunen?

Ook een eenmalige donatie is natuurlijk van harte welkom.

Verder kunt u met een erfstelling of legaat de Stichting helpen. Een notaris kan advies geven over de administratieve en fiscale mogelijkheden.

Bedrijven kunnen de Stichting steunen met hun financiele bijdrage. Zij kunnen ‘Liafwin’ worden.*)

*) Liafwin is de naam waaronder de stichter van de Lebuinus in zijn eigen tijd bekend stond, een naam die ‘lieve vriend’ betekent.

Wat wordt er met uw geld gedaan?

Het geld van uw donaties levert een bijdrage aan het onderhoud en de openstelling van de Lebuinus. Ook worden culturele en educatieve activiteiten in en rond de Lebuinus gesteund.

Wij richten ons op dit moment op een nieuw lichtplan voor de Lebuinus. Vervanging van de lampjes in de kroonluchters zorgt niet alleen voor een belangrijke verbetering van het licht. Het levert ook besparing op van de elektriciteitskosten.